Diensten

U wilt snel kunnen inspelen veranderende marktomstandigheden en kunnen rekenen op ondersteuning van de beste specialisten op elk ICT vakgebied. Het is lastig om daarvoor een goede partij te vinden die u hierin volledig ontzorgt. Wij weten hoe! Met ruim 20 jaar ervaring helpen we u als onafhankelijk adviseur bij het vinden én realiseren van substantiële verbeteringen voor uw organisatie. PeopleWhoCan is gericht op samenwerken, met de klant, maar ook met onze innovatieve partners op het gebied van digitalisering en het in de praktijk brengen van passende nieuwe concepten en technologieën. Op basis van bewezen successen en gestandaardiseerde Agile aanpak realiseren  en implementeren wij de meest optimale digitale oplossing voor uw organisatie.

Onze werkwijze is gebaseerd op:

Innoveren

Iedereen ervaart het, organisaties zijn volop in beweging om te voldoen aan o.a. wet en regelgeving en de nieuwe economie waarin alles sneller gaat voor burgers en bedrijven. PeopleWhoCan begeleidt organisaties in hun innovatiereis.

Samenwerken

Onafhankelijk van plaats- en tijd samenwerken is essentieel voor het succes van iedere organisatie. Er zijn wereldwijd meer mobiele toepassingen dan mensen en het werk gebeurt meer en meer buiten kantoren en kantoortijden.  Dit vereist een efficiëntere manier van samenwerken en verbinden van verschillende technologieën.

Processen

U heeft de laatste jaren geïnvesteerd in het efficiënter maken van uw bedrijfsprocessen. Daarbij houdt u steeds in het achterhoofd dat verandering alleen goed is als het verbetering brengt. Met oplossingen als PEGA, Alfresco en Cloud Platformen met bijbehorende dienstverlening zijn wij in staat oude systemen op een beheersbare agile manier te vernieuwen.

Informatie

Informatie is overal. Bedrijven zijn steeds meer digitaal, met gegevens als de motor van de nieuwe digitale economie. Om juiste en tijdige beslissingen te kunnen nemen is het van groot belang dat u toegang heeft tot informatie om die beslissingen op te baseren. Daarnaast vragen uw klanten u voortdurend en op steeds wisselende tijdstippen om informatie: over uw producten, of over de status van een aanvraag.

Automatiseren

Heterogene Informatie Communicatie Technologie wordt steeds complexer; time to market van IT moet steeds korter. Tegelijkertijd moet er meer gedaan worden met minder mensen. Beheer van een beperkt aantal servers per persoon (pet-care) verandert naar een veelvoud ervan (cattle). Bij klanten waar handen tekort zijn om omgevingen te beheersen, is overzicht gewenst. Dit alles kan ook volledig automatisch, zonder downtime

Specialisten

U wilt snel kunnen inspelen veranderende marktomstandigheden en kunnen rekenen op ondersteuning van experts. Het is lastig om daarvoor één goede partij te vinden die u hierin volledig ontzorgt. Er zijn namelijk al zoveel partijen die gekwalificeerd en flexibel personeel kunnen leveren. De PeopleWhoCan en haar partners ontzorgen u door gericht en kwalitatief hoogwaardig diensten & specialisten te leveren.

PeopleWhoCan

Han van den Berg  | 06 224 26 202
Harry van der Haar  | 06 538 15 264

Kantoor

Lochemsestraat 36B
7396 PK  De Vecht